Een website voor leken en experts

Zoeken, vinden en ...   nog meer vinden.

Onderzoek duizenden historische items en vind hun verrassende onderlinge relaties.

Welkom bij Militaire Collecties.

Op deze website zijn een achttal verschillende collecties van het Legermuseum verenigd en doorzoekbaar gemaakt. Bijzonder is dat er niet alleen informatie uit één bepaalde collectie gevonden wordt, maar dat er over de grenzen van de collecties heen gezocht wordt en de onderlinge verbanden zichtbaar worden. De inhoud van de collecties is ondergebracht in geavanceerde zoekstructuren en kunnen met een helder zoeksysteem gevonden worden.

De collecties zijn onderling zeer verschillend en kunnen bestaan uit afbeeldingen, uniformprenten, informatieve teksten, lemma-achtige beschrijvingen, tekeningen, literatuurverwijzingen, reglementen, militaire studies. Al dit materiaal is nu onderling gekoppeld en digitaal inzichtelijk gemaakt.

Een persoonsnaam kan in verband gebracht worden met een geschreven artikel, het artikel handelt over een militair onderwerp waarin op zich weer relaties bestaan met bijvoorbeeld een uniform. Daarbij vindt men dan ook nog de betekenis van begrippen uit het militair woordenboek of de encyclopdie. De begrippen kunnen op hun beurt weer doorverwijzen naar andere plaatsen waar het object voorkomt.....